Stephen C. Soong Translation Studies Memorial Awards 2020

Adjudicators (in alphabetical order):

Chu Chi Yu, Theodore Huters, Lawrence Wang-chi Wong.

Winner:

  JIANG Fan (Graduate Institute of Interpretation and Translation, Shanghai International Studies University)
Touguo fanyi xianxiang shenhua wenxue guanxi yanjiuzailun Yase Weili he Wang Jizhen zai Hongloumeng yingyi zhong de "mengjing" zhi zheng [An Intertextual Approch to Literary Relations: Rethinking Arthur Waley and Wang Chi-chen's "Dream Controversy" in the English Translation and Adaptation of Hongloumeng] (in Chinese), Translation Quarterly 91 (March 2019), pp.27–58.


Special Mention:

  ZHANG Lihua (Department of Chinese Language and Literature, Peking University)
Wenxue geming yu Yuwai xiaoshuoji de jingdianhua [The Canonization of Collections of Foreign Short Stories in Context of the Literary Revolution] (in Chinese), Wenyi zhengming 298 (May 2019), pp.60–75.
2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020
2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999
Privacy Policy | Disclaimer | Copyright © 2020 All rights reserved.
Research Centre for Translation, The Chinese University of Hong Kong.